Liberec: Přehled parkování a meteostanic
© Statutární město Liberec a Ota Herm
Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy veřejného majetku
 
Tel.: +420 485 243 874
E-Mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz
Sídlo: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec 5 (dveře 2.03)
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Název projektu: Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie
Registrační číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000054
Celkové investiční náklady: 12.727.415,- Kč
Poskytnutá dotace: 10.480.427,- Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo Dopravy ČR prostřednictvím OP Doprava
 
Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nechalo zpracovat analýzu dopravní nehodovosti v intravilánu (tzn. zastavěná plocha obce) města Liberec za období posledních pěti let (31. 10. 2011–31. 10. 2016). Základním podkladem pro analýzu byly statistiky dopravních nehod v souvislosti s meteorologickými podmínkami vedené Policií České republiky a údaje zajištěné Českým hydrometeorologickým ústavem. Provedená analýza zmapovala lokality města se zvýšenou nehodovostí a na základě toho byl navržen systém vhodný k dispozici a výškovému rozložení města, který sleduje meteorologické situace.
 
Projekt má za cíl zvýšit bezpečnost a omezit krizové situace v dopravě města Liberce v souvislosti s výskytem meteorologických jevů, které zapříčiňují dopravní nehody.
 
 • zvýšit informovanost řidičů o výskytu meteorologických jevů v reálném čase
 • zvýšit bezpečnost a omezit krizové situace v dopravě
 • snížit počet nehod s různě závažnými následky
 • zajistit schopnost monitorovat a vyhodnocovat dopravně-provozní data v reálném čase
 • odhadnout další vývoj a stanovovat odpovídající opatření
 
Název projektu: Parkovací informační a navigační systém v Liberci
Registrační číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000055
Celkové investiční náklady: 10.093.553,00 Kč
Poskytnutá dotace: 7.847.352,15 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo Dopravy ČR prostřednictvím OP Doprava
 
Smyslem projektu je zavedení jednotného parkovacího informačního a navigačního systému v centru statutárního města Liberce a za použití moderních technologií optimalizovat dopravu v zájmovém území projektu v souvislosti s řešením potřeby zaparkovat bez nadbytečných pojezdů vyplývajících z hledání volného parkoviště.
 
Hlavním cílem projektu je optimalizace dopravy v centru SM Liberce prostřednictvím zavedení technologií ITS s tímto dopadem:
 • omezení nadbytečných pojezdů při hledání parkingu v centru města,
 • úspora času v dopravě,
 • omezení krizových situací v dopravě,
 • zvýšení komfortu v individuální automobilové dopravě,
 • snížení emise výfukových zplodin do ovzduší,
 • zajištění schopnosti SM Liberce monitorovat a vyhodnocovat dopravní data v reálném čase a predikovat další vývoj.